Vigtig information omkring receptfornyelse af vanedannende medicin

Sundhedsstyrelsen har indskærpet reglerne for receptfornyelse af sovepiller, beroligende, stærk smertestillende og centralt stimulerende medicin (medicin til behandling af bl.a. ADHD). Fornyelse af recepter skal, med mindre særlige omstændigheder taler herfor, ske ved personligt fremmøde og kan således ikke finde sted over internettet/e-mail eller pr. telefon.

I lægehuset, Lægerne Ved Dammen, vil håndhævelse af reglerne træde i kraft pr 01.01.2020. 

Fra den dato vil receptfornyelse som udgangspunkt kræve fremmøde i klinikken.
I praksis betyder det, at alle patienter, som får vanedannende medicin, skal møde til konsultation ved lægen minimum hver 6. måned til samtale omkring behandlingen. Mindst én gang om året vil konsultationen forløbe som en årskontrol, hvor der lægges plan for det fremtidige forbrug og hvor der laves en plan for nedtrapning/udtrapning hvis muligt.
Receptfornyelse i de mellemliggende perioder kan ske ved personligt fremmøde i receptionen, men kun såfremt den aftalte behandlingsplan med lægen er overholdt.

Der vil højest blive udskrevet tabletter til 1 måneds forbrug ad gangen.

Hvad er vanedannede medicin?
Vanedannende medicin er medicin, som kroppen gradvist vænner sig til. Du kan blive afhængig af medicinen både fysisk og psykisk. Du kan derfor opleve voldsom trang til at tage medicinen, og du kan få kvalme eller kulderystelser, hvis du ikke får den. Du kan også opleve, at det er svært at vænne dig af med at skulle tage din daglige medicin. Hvis du tager vanedannende medicin i nogen tid, oplever du måske, at du har brug for en større og større dosis for at opnå samme virkning. Det skyldes, at din krop har vænnet sig til medicinen. Det er altså ikke et tegn på, at dine smerter, din angst eller dit søvnbesvær er blevet forværret.

Bivirkninger ved vanedannende medicin
Det er ikke kun risikoen for afhængighed, der gør, at du skal tage medicinen med forsigtighed.
Medicinen kan give en række bivirkninger. Derfor oplever mange, at det er en lettelse at stoppe eller trappe ned i dosis af medicinen, fordi bivirkningerne forsvinder eller bliver færre og mildere.

Almindelige bivirkninger:
- Afhængighed
- Træthed, døsighed, svimmelhed
- Nedsat reaktionsevne
- Kvalme, opkast, mavesmerter
- Hukommelsesbesvær

Vanedannende medicin og bilkørsel
Brug af vanedannende medicin kan have indflydelse på at køre bil og betjene maskiner.
Sundhedsstyrelsen har fastsat maximale doser for de enkelte præparater. I en del tilfælde er det derfor et lovkrav, at lægen nedlægger forbud mod bilkørsel, så længe behandlingen foregår.

Hjælp til nedtrapning
Et brat ophør af vanedannende medicin kan give abstinenssymptomer. Det er derfor vigtigt, at man gennemgår en langsom nedtrapning af behandlingen. Har du et ønske om at gennemgå et nedtrapningsforløb, så få en tid ved lægen, hvor I sammen aftaler et individuelt forløb.

Eksempler på vanedannende lægemidler

Angstdæmpende/sovemedicin:
Alopam, Alprazolam, Alprox, Apozepam, Bromam, Diazepam, Haicion, Hexalid, Imoclone, Imovane, Imozop, Klopoxid, Lexotan, Nitrazepam, Oxabenz, Oxapax, Pacisyn, Pronoctan, Risolid,Rivotril, Stesolid, Stilnoct, Tafil, Triazolam, Zolpidem, Zonoct, Zopictone, Zopikion.

Stærkt smertestillende/morfika:
Buprenorphin, Buprepharm, Bupremyl, Contalgin, Malfin,Depolan,  Dolatramyl, Dolol, Doltard, Durogesic, Fentanyl, Fortamol, Gemadol, Kodamid, Kodein, Mandolgin, Matrifen, Metadon,Morfin, Nobligan, Norspan, Oxycodon, Oxydonhydrochiorid, Oxycontin, Oxynorm, Palexia, Petidin,Pinex Comp., Reltebon, Subutex, Tadol, Targin, Temgesic, Tradolan,  Tramadol, Transtec.

ADHD medicin:
Aduvanz, Attentin, Concerta, Conmet, Elvanse, Equasym, Intuniv, Medanef, Medicebran,
Medikinet, Methylphenidat, Motiron, Ritalin.
 
Links

Link til Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om vanedannende medicin:
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209474

Link til Sundhedsstyrelsens patientfolder om vanedannende medicin:
www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Vanedannende_medicin_A5_folder_web.ashx?la=da&hash=E90C9FB6B520EABF8BA401B95AA523818DE86B83

Bestil tid, forny medicin, skriv til lægen.
Login herunder:

Konsultation Skranke
Mandag 8.00 – 15.30 8.00 – 14.00
Tirsdag 8.00 – 15.30 8.00 – 14.00
Onsdag 8.00 – 15.30 8.00 – 14.00
Torsdag 8.00 – 17.00 8.00 – 14.00
Fredag 8.00 – 13.00 8.00 – 12.00

Fredag fra kl. 13:00 – 16:00 passes telefonen af et andet lægehuse i Haderslev. Vagten går på skift og du vil få oplyst telefonnummeret via vores telefonsvarer når du ringer til os på tlf. 74 52 33 00.​

Lægerne Ved Dammen

Clausensvej 25, 1. sal
6100 Haderslev
Tlf: 74 52 33 00

Telefonen er åben i tidsrummet
8.45 – 10.00
10.15 – 12.00
13.00 – 14.00

Skranken er åben
Mandag – torsdag fra 8:00-14:00
Fredag fra 8:00 – 13:00.

Vi holder frokostpause fra kl. 12:00 – 13:00 og kaffepause mellem 10:00 – 10:15. Her vil telefonen være lukket og der er ingen betjening ved skranken. Ved akut sygdom kan vi kontaktes via akuttelefonen på 30 70 98 11.

E-konsultation
Du kan med fordel bruge vores E-konsultation til tidsbestilling, medicin bestilling og at skrive direkte til os. ​KLIK HER for at oprette dig som bruger.